Instruktions-
og undervisnings­videoer

Video til undervisning, introduktion, instruktion eller formidling af sygdomshistorier. Video er en nem, vedkommende og personlig måde at formidle information.

Ferring

Som patient føles det trygt at følge en trin-for-trin guide i brug af et præparat. I den videobaserede guide kan man se præcis, hvordan man skal gøre. Videoen kan afspilles, mens patienten fx injicerer sig selv, så anvisningerne følges nøje.

Bibawo

Video fungerer også rigtig godt som en simpel og let forståelig introduktion til et produkt. Se hvordan BIBAWO Medical bruger video som introduktion til Hydrozid.

Biogen

MSpatient.dk er en samling af patientfortællinger om livet med MS. Værktøjet er videobaseret, og det er patienter, der selv fortæller om livet med MS. Videoportrætterne tegner et billede af sygdommens påvirkning af patienten på et givet tidspunkt i sygdomsforløbet.

Pfizer

Hvad er CML, hvordan stilles diagnosen og hvilke behandlingsmuligheder er der? Til undervisning af yngre hæmatologer blev der udviklet tre videoer. Professor og speciallæge Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet, blev filmet, mens han underviste i de tre emner. Illustrationerne fra Christens PowerPoint blev redesignet og lagt på videoerne, så vanskelige forklaringerne bliver understøttet med infografik.

Dansk Hæmatologisk selskab tilbyder videoerne til medlemmerne.