Medlemmerne kan
planlægge deres barsel
med online barselsberegner

Barselsberegneren er et digitalt værktøj til planlægning af barsel. Den giver individuel rådgivning og mulighed for at planlægge barslen inden for rammerne af den gældende lovgivning. Beregneren afspejler diversiteten i familieformer, så både par, soloforældre og regnbuefamilier kan planlægge barsel.

PLANLÆGNING AF BARSEL BASERET PÅ EGEN OVERENSKOMST

I barselsberegneren kan medlemmet vælge barsel med udgangspunkt i hhv. barselsloven, de offentlige overenskomster og reglerne for ledige, selvstændige og studerende. Der er også mulighed for at oprette jeres egne overenskomster, så medlemmerne kan få rådgivning på overenskomstniveau. På baggrund af vilkår (overenskomst) og terminsdato optegnes et barselsforløb for begge forældre. Barselsforløbet er en visuel formidling af antal uger med hhv. graviditetsorlov, orlov og øremærket orlov med datoer for start af og økonomi i perioderne.

PLANLÆGNING INDEN FOR RAMMERNE AF BARSELSLOVEN

Barselsberegneren skaber overblik over rettigheder og økonomi. Samtidig sikrer den, at planlægningen sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. I barselsberegneren kan forældrene overdrage den ikke øremærkede orlov til hinanden, fraværsretten kan udnyttes og orloven kan både forlænges og udskydes.

DAGLIG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER, VIGTIGT VÆRKTØJ FOR RÅDGIVERNE

Barselsberegneren anvendes i dag af medlemmer, tillidsfolk og rådgivere i 10 fagforeninger; Djøf, Lederne, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), FOA, Dansk Socialrådgiverforening, DM, Kommunikation og Sprog, Finansforbundet, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.