Spørgeskema

Dansk El-forbund

Løndata indsamlingssite

At indsamle løndata fra så mange medlemmer som muligt, via så mange platforme som muligt. Dansk El-forbund fik en betragtelig forøgelse af svarprocenten.